מחירי המצבות שראיתם בקטלוגים

מצבה ליחיד אבן חברון


סטנדרטית החל מ 3.000 ₪
מושקעת החל מ 4.500 ₪
פרימיום החל מ 5.500 ₪

מצבה ליחיד אבן חלילה


סטנדרטית החל מ 4.500 ₪
מושקעת החל מ 4.500 ₪
פרימיום החל מ 5.500 ₪

מצבה ליחיד אבן עצמון


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבה ליחיד אבן סלייב


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבה ליחיד שיש טורקי


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.000 ₪
פרימיום החל מ 8.000 ₪

מצבה יחיד גרניט אפור


סטנדרטית החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבה יחיד גרניט אדום


סטנדרטית החל מ 8.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבה יחיד גרניט שחור
סטנדרטית החל מ 8.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבה יחיד סלעים


סטנדרטית החל מ 4.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבה יחיד משולבת אבני זכוכית


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבה יחיד משולבת קרמיקה איטלקית


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבה יחיד משולבת חומרים מכל הסוגים


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבה יחיד משולבות בזלת


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות כפולות אבן חברון


סטנדרטית החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪
פרימיום החל מ 11.500 ₪

מצבות כפולות אבן חלילה


סטנדרטית החל מ 8.500 ₪
מושקעת החל מ 10.500 ₪
פרימיום החל מ 12.500 ₪

מצבות כפולות אבן עצמון


סטנדרטית החל מ 11.500 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 15.500 ₪

מצבות כפולות אבן סלייב


סטנדרטית החל מ 11.500 ₪
מושקעת החל מ 14.500 ₪
פרימיום החל מ 18.500 ₪

מצבות כפולות מאבן גלילית


סטנדרטית החל מ 10.500 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 15.500 ₪

מצבות כפולות משיש טורקי


סטנדרטית החל מ 10.500 ₪
מושקעת החל מ 12.500 ₪
פרימיום החל מ 15.500 ₪

מצבות כפולות מגרניט אפור (סארדו)


סטנדרטית החל מ 11.500 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 16.500 ₪

מצבות כפולות מגרניט אדום, שחור, ירוק


סטנדרטית החל מ 12.500 ₪
מושקעת החל מ 15.500 ₪
פרימיום החל מ 19.000 ₪

מצבות כפולות מסלעים


סטנדרטית החל מ 10.000 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 16.500 ₪

מצבות כפולות משולבות אבני זכוכית


סטנדרטית החל מ 12.500 ₪
מושקעת החל מ 15.500 ₪
פרימיום החל מ 18.500 ₪

מצבות כפולות משולבות קרמיקה איטלקית


סטנדרטית החל מ 12.500 ₪
מושקעת החל מ 15.500 ₪
פרימיום החל מ 19.500 ₪

מצבות כפולות משולבות חומרים מכל הסוגים


סטנדרטית החל מ 9.500 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 18.500 ₪

מצבות כפולות פורחות (צמחיה)


סטנדרטית החל מ 9.500 ₪
מושקעת החל מ 13.500 ₪
פרימיום החל מ 18.500 ₪

מצבות משפחתיות מאבן חברון


סטנדרטית החל מ 4.200 ₪
מושקעת החל מ 5.500 ₪
פרימיום החל מ 6.500 ₪

מצבות משפחתיות מאבן חלילה


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבות משפחתיות מאבן עצמון


סטנדרטית החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪
פרימיום החל מ 11.500 ₪

מצבות משפחתיות מאבן סלייב


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 11.500 ₪

מצבות משפחתיות מאבן גלילית


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות משפחתיות משיש טורקי


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות משפחתיות מגרניט אפור (סארדו)


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות משפחתיות מגרניט אדום, שחור, ירוק


סטנדרטית החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 9.500 ₪
פרימיום החל מ 11.500 ₪

מצבות משפחתיות מסלעים


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות משפחתיות משולבות אבני זכוכית


סטנדרטית החל מ 7.000 ₪
מושקעת החל מ 8.000 ₪
פרימיום החל מ 9.000 ₪

מצבות משפחתיות משולבות קרמיקה איטלקית


סטנדרטית החל מ 7.500 ₪
מושקעת החל מ 8.500 ₪
פרימיום החל מ 10.500 ₪

מצבות משפחתיות משולבות חומרים מכל הסוגים


סטנדרטית החל מ 6.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות משפחתיות פורחות (צמחיה)


סטנדרטית החל מ 5.500 ₪
מושקעת החל מ 7.500 ₪
פרימיום החל מ 9.500 ₪

מצבות קיר מאבן חברון


סטנדרטית מ 945 ₪


מצבות קיר מאבן חלילה


החל מ 1.800 ₪


מצבות קיר מאבן עצמון


החל מ 2.000 ₪


מצבות קיר מאבן סלייב


החל מ 2.000 ₪


מצבות קיר מאבן גלילית


החל מ 1.900 ₪


מצבות קיר משיש טורקי


החל מ 1.900 ₪


מצבות קיר מגרניט אפור (סארדו)


החל מ 2.000 ₪


מצבות קיר 

מגרניט אדום, שחור, ירוק


החל מ 2.500 ₪


מצבות קיר מסלעים


החל מ 2.500 ₪


מצבות קיר משולבות 

אבני זכוכית


החל מ 2.500 ₪


מצבות קיר משולבות 

קרמיקה איטלקית


החל מ 2.500 ₪


מצבות קיר משולבות 

חומרים נוספים


החל מ 2.500 ₪


בית נר למצבות


החל מ 110 ₪


כדים למצבות


החל מ 110 ₪


דיוקן למצבות


החל מ 450 ₪

המשתתפים במיזם קטלוג מצבות

השותפים שלנו במיזם קטלוג מצבות הם בוני המצבות ואתרי מצבה החשובים ביותר בישראל, רשימת בוני מצבות והאתרים המשתפים בפרויקט קטלוג מצבות

בוני מצבות המשתתפים במיזם קטלוג מצבות

מצבות מצדה

מצבות ברקת

מצבות קיר

מצבות רעננה

מצבות מודיעין

מצבות אריאל

מצבות פתח תקווה

אתרי מצבה המשתתפים במיזם

אינדקס מצבות הישראלי

מצבות לעם ישראל

מצבות מכרזים

מחירון מצבות

קטלוגים מצבות חיצוניים מומלצים

מצבות קבורה מכל הסוגים

מצבות קיר


לרשימת עמודי בוני מצבות מומלצים באינדקס מצבות הישראלי

הדף של מצבות קיר

הדף של מדיום גלאס

הדף של מצבות פתח תקווה

הדף של מצבות רעננה

הדף של קבלני מצבות יפות

הדף של מצבות אריאל

הדף של מצבות מודיעין

הדף של מצבות אבן ושיש שלומי

הדף של מצבות ראובן ע. בע"מ

הדף של מצבות ברקת

הדף של מצבות מצדה

הדף של שיש גואטה

הדף של אבני זיכרון

הדף של אבן ושיש נפתלי

הדף של מצבות תל אביב

הדף של שיש וינקלר

הדף של שגב מצבות

הדף של מצבות אבני חן

הדף של מצבות גברו סלע

הדף של מצבות לגזיאל

הדף של מצבות פלדמן

הדף של מצבות כדר באינדקס

הדף של מצבות פירו שבתאי

הדף של שיש עדן

הדף של מצבות חסון

הדף של מצבות המנציחים ציון

הדף של מצבות חבסוס

הדף של שיש אוראל

הדף של מצבות אור החיים

הדף של מצבות אבן שיש קדישאי

הדף של טיב מצבות - אומנות השיש

הדף של אסף א. א. מצבות

מצבות אשקלון והדרום

הדף של מצבות מזרחי

הדף של אבני חושן

הדף של מצבות גלעד

הדף של מצבות וולףסטון

הדף של רמי מצבות

הדף של חרש אבן

הדף של מצבות קולמוס בע"מ

הדף של שיש מלכות דוד

הדף של מצבות גבאי

הדף של מצבות דוד


טיפים שיחסכו לכם:

כיצד מחדשים כיתוב למצבה חינם

ניקיון מצבות עשה זאת בעצמך


צרו קשר עם קטלוג מצבות

משרדים: סמטת הכרמל 25 ת"א

טלפון ראשי 053-3936390


לדף הבית